Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Domicilie

Je domicilie of hoofdverblijfplaats is de plaats waar jij (en je gezin) gedurende het grootste deel van het jaar effectief verblijft. Je domicilie wordt bepaald door een feitelijke situatie en de vaststelling gebeurt op basis van verschillende elementen:

  • de plaats waar je na het werk naartoe gaat
  • de plaats waar de kinderen naar school gaan
  • het energieverbruik en de telefoonkosten
  • het gewone verblijf van de echtgenoot of van andere gezinsleden

Verhuizen naar het buitenland

Als je vertrekt uit België en je je hoofdverblijfplaats in het buitenland zal vestigen, moet je je uitschrijven uit het Belgische bevolkingsregister. Dat geldt ook voor je familieleden die meegaan. Het uitschrijven moet ten laatste de dag voor je vertrek gebeuren door aangifte te doen bij het gemeentebestuur van je Belgische woonplaats. Je zal een bewijs van schrapping ontvangen (model 8). Samen met het bewijs van schrapping, je identiteitskaart en bewijs van vestiging in het buitenland, kan je je inschrijven bij de Belgische ambassade of het consulaat van je nieuwe woonplaats.

Tip: Contacteer de Dienst Burgerzaken van je gemeente en vraag na wat je te doen staat.

Tip: Eenmaal in het buitenland doe je er goed aan om contact op te nemen met de Belgische ambassade of het consulaat. Nadat je bent ingeschreven, kan je immers beroep doen op de consulaire diensten.

Behoud van Belgische domicilie

Als je nog niet zeker bent of je al dan niet definitief in het buitenland blijft, kan je ook ingeschreven blijven in de Belgische bevolkingsregisters als ‘tijdelijke afwezige’. Je moet je tijdelijke afwezigheid uit je Belgische woonplaats wel vooraf aan de gemeente melden. Tijdelijk afwezig zijn is enkel mogelijk voor personen die voor een maximale duur van een jaar en om beroepsredenen een specifieke arbeid of missie in het buitenland uitvoeren, of voor personen die voor minder dan een jaar in het buitenland verblijven wegens zakenreizen, gezondheid, toerisme of een vakantieverblijf. Bijkomend moet je ook een Belgische hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kunt terugkeren.

Tip: Bekijk alle voorwaarden voor een tijdelijke afwezigheid. Ga na of je in aanmerking komt.

Tip: Meld je tijdelijke afwezigheid tijdig! Als je na meer dan zes maanden ononderbroken afwezig bent op je Belgische hoofdverblijfplaats zonder melding van tijdelijke afwezigheid, kan je immers geschrapt worden uit de Belgische bevolkingsregisters.

Bron:

https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/hoofdverblijfplaats

https://www.belgium.be/nl/huisvesting/verhuizen/naar_het_buitenland/aangifte_vertrek

https://www.vlaanderen.be/nl/gemeenten-en-provincies/dienstverlening-van-gemeenten-en-provincies/melding-van-tijdelijke-afwezigheid