Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Werken in het buitenland

Een goede baan in het buitenland is voor velen een droom en het geheim zit hem in een goede voorbereiding. Er zijn drie vragen die je moet beantwoorden: is er werk? Wordt dat werk voldoende betaald? Hoe zit het met de overige arbeidsvoorwaarden, zoals de lengte van de werkweek, het aantal verlofdagen, pensioenopbouw?

Eures: informatie en advies over werken in een ander Europees land

Als je antwoorden wilt op bovenstaande vragen, neem dan zeker eens een kijkje op Eures, het Europees Portaal Voor Beroepsmobiliteit. EURES verleent informatie, advies en diensten op het gebied van werving en arbeidsbemiddeling aan werkzoekenden en werkgevers. Je vindt op het portaal ook veel vacatures, praktische tips en tools.

Tip: Heb je vragen over een buitenlandse arbeidsmarkt en de praktische, wettelijke en administratieve aspecten? Maak gebruik van het uitgebreide EURES-netwerk, bestaande uit ruim 900 EURES-consulenten. Je kan eenvoudig chatten of mailen met een consulent.

Tip: Maak een Europees CV aan op de site van Europass. Zo kan je duidelijk en gemakkelijk je vaardigheden en kwalificaties uitleggen in Europa.

Werkvergunning

Als Belg kan je zonder werkvergunning in een ander Europees land werken. Als je ergens werkt, heb je ook het recht om er onder bepaalde voorwaarden te wonen. Bovendien heb jij (en je gezin) recht op dezelfde behandeling als onderdanen van dat land.

Let op: wonen en/of werken in een ander land heeft gevolgen voor:

 • gezondheidszorg
 • uitkeringen
 • pensioen
 • belastingen

Expatriatie? Detachering? Lokaal contract?

Of je (in samenspraak met je werkgever) kiest voor een detachering of expatriatie dan wel voor een lokale tewerkstelling in het buitenland, hangt van een aantal factoren af. Als je Belgische werkgever je naar een ander EER-land stuurt voor een tijdelijke opdracht, ben je een “gedetacheerde werknemer”. Tijdens een detachering blijft de arbeidsrelatie met de werkgever bestaan zodat je bij je terugkeer geen bijkomende formaliteiten meer moet vervullen. Bovendien blijf je onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van België, en vrijgesteld van onderwerping in het land van tijdelijke tewerkstelling.

Tijdens een detachering in een ander EU-land:

 • heb je geen werkvergunning nodig
 • hoeven je beroepskwalificaties niet erkend te worden, maar voor sommige beroepen moet je wel een schriftelijke verklaring afleggen
 • heb je, als je met pensioen gaat, alleen met de Belgische pensioeninstellingen te maken, niet met die van je gastland
 • hoef je in je gastland geen inkomstenbelasting te betalen als je minder dan zes maanden gedetacheerd wordt
  • Er bestaan echter geen EU-regels voor het betalen van inkomstenbelasting tijdens een buitenlandse detachering. De  nationale wetgeving en de belastingverdragen zijn van toepassing. 

 • val je nog maximaal 2 jaar onder het Belgische socialezekerheidsstelsel. Ga na welke formaliteiten je daarvoor moet vervullen.

Tip: Lees zeker ook eens de veelgestelde vragen op de site van de Europese Commissie. Je kan ook meer informatie krijgen over de sociale zekerheid tijdens een detachering bij de RSZ via ContactRSZMigr@rsz.fgov.be.

Voor buitenlandse opdrachten van langere duur is het vaak eenvoudiger om op basis van een lokaal contract aan de slag te gaan. Let wel op: bij een lokale tewerkstelling in het buitenland spelen enkel de lokale nationale loon- en arbeidsvoorwaarden een rol! Je valt dus in principe onder het socialezekerheidssysteem van dat nieuwe land en bijgevolg moet je ook voortaan daar je bijdrages betalen.

Tip: Twijfels over je sociale zekerheid? Gebruik het eenvoudige en duidelijke platform van de RSZ.

Grensarbeid

Als je in een ander EER-land werkt, maar je dagelijks of tenminste een keer per week terugkeert naar je Belgische thuis, dan ben je volgens de EU-wetgeving een grenswerker (of grensarbeider). In het dagelijks leven gelden dan de regels van beide landen. Je werkland is verantwoordelijk voor de sociale zekerheid, maar er gelden wel speciale regels voor gezondheidszorg en werkloosheid.

Tip: Gebruik het eenvoudige en duidelijke platform van de RSZ om op de hoogte te zijn van de speciale regels.

Tip: Grensarbeider in Nederland, Luxemburg of Duitsland? Surf naar Startpunt grensarbeid voor een duidelijk overzicht van belangrijke onderwerpen.

Ambtenaren in het buitenland

Je bent ambtenaar in het buitenland als:

 • je een Belgisch ambtenaar bent en gedetacheerd wordt naar een ander land (bij een ambassade, een consulaat of een ander officieel overheidsorgaan in het buitenland)
 • als ambtenaar in een ander land werkt dan waar je permanent woont

Als je als ambtenaar in een ander EU-land gedetacheerd bent en werkt bij een ambassade, consulaat of andere officiële instantie, dan blijf je gedekt door de Belgische zorgverzekering. Bovendien worden ook alle andere uitkeringen nog steeds bepaald door de Belgische wetgeving.

Als je in je je gastland werkt voor een lokale overheidsinstantie, ben je een normale migrerende werknemer.

Werk zoeken: vacatures

Een job vinden begint bij het vinden van de juiste vacature. Op volgende sites vind je misschien je droomjob:

Onze eigen databank staat vol internationale vacatures. Gebruik filters om een bepaald land te vinden en vind zo snel de juiste job.

Wist je dat er ook internationale jobs op VDAB staan? Er is ook een handig overzicht van Europese jobsites waar je een schat aan internationale vacatures vindt. Je vindt er bovendien ook veel nuttige en praktische informatie.

Eures is het Europees Portaal Voor Beroepsmobiliteit. Naast gedetailleerde informatie over wonen en werken in de Europese landen, vind je er ook vacatures. Na registratie kan je ook je cv uploaden.

Elk Europees land heeft een nationale arbeidsbemiddelingsdienst, zoals VDAB. Praktisch op elke site zijn vacatures te vinden.

 • Europese jobsites

Kijk ook zeker eens op de talloze particuliere jobsites. Het internet krioelt ervan. Gebruik de juiste zoektermen in Google en baan je weg in het grote aanbod.

Jooble is een vacatureplatform dat in meer dan 70 landen actief is.

Tip: Laat je diploma indien nodig internationaal erkennen. Diploma's worden immers niet automatisch erkend in alle Europese landen. Als je je Vlaams diploma wil laten erkennen in het buitenland neem je contact op met het NARIC-centrum van dat land.

Tip: Als je beroep officieel gereglementeerd is in het land waar je aan de slag wilt gaan, moet je ook je beroepskwalificaties laten erkennen. Een beroep is gereglementeerd als je daar een speciaal diploma voor nodig hebt, een bepaald examen moet afleggen en/of je je bij een beroepsorganisatie moet inschrijven voordat je dit beroep mag uitoefenen. Kijk in de Europese database of je beroep gereglementeerd is. Neem contact op met het nationale contactpunt voor de erkenning van beroepskwalificaties.