Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Werkloosheid

Naar een ander land gaan om daar werk te zoeken

Onder bepaalde voorwaarden kan je je Belgische werkloosheiduitkering meenemen naar een ander land terwijl je daar een job zoekt. Je kan een werkloosheidsuitkering meestal gedurende 3 maanden meenemen, maar dit kan worden verlengd naar maximaal 6 maanden.

 • Voorwaarden en formaliteiten vóór vertrek:

  Je moet uitkeringsgerechtigd volledig werkloze zijn en gedurende ten minste vier weken na het begin van je werkloosheid ingeschreven zijn als werkzoekende in België. Eenmaal voldaan aan deze voorwaarden, zal de RVA je een U2-formulier en een controleformulier C3-export bezorgen.

 • Voorwaarden en formaliteiten bij aankomst:

  Schrijf je in bij de nationale dienst voor arbeidsvoorziening binnen de 7 dagen vanaf de datum waarop je niet meer beschikbaar bent voor werk in België. Dien je ingevulde U2-formulier in bij de inschrijving en stem toe in alle controles die worden uitgevoerd bij ontvangers van een werkloosheidsuitkering in je gastland. Tijdens je buitenlands verblijf moet je, in plaats van de gewone controlekaart, het controleformulier C3-export invullen en versturen naar je Belgische uitbetalingsinstelling, die op grond van dit formulier je uitkeringen zal betalen.

 • Verlenging termijn:

  Je kan in totaal 3 maanden (al dan niet verspreid over verschillende kortere periodes) een Belgische werkloosheidsuitkering ontvangen. Uitzonderlijk kan de toegekende periode worden verlengd tot maximum 6 maanden. Je aanvraag tot verlening kan enkel toegestaan worden met een attest van de buitenlandse bemiddelingsdiensten waarin er een positief advies wordt gegeven. Er moet degelijk bewijs zijn van intensief zoekgedrag of van concrete kansen op tewerkstelling.

Werkloos geworden in je gastland

 • Wil je in je gastland blijven?

  Als je je werk verliest en wilt blijven wonen in het land waar je werkte, moet je daar een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je moet je ook bij het arbeidsbureau inschrijven als werkzoekende.

  Ga goed na:

  • hoe lang je gewerkt moet hebben om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen
  • hoe de hoogte van je uitkering wordt berekend
  • hoe lang je een uitkering ontvangt

 

 • Wil je terugkeren naar België?

  Je zal opnieuw recht hebben op Belgische uitkeringen als je je opnieuw inschrijft als werkzoekende bij de bevoegde dienst voor arbeidsbemiddeling (bv. VDAB). Doe dit binnen de 8 kalenderdagen. Je kan dan opnieuw een uitkeringsaanvraag indienen. Als je in het buitenland gewerkt hebt, vraag je best aan de bevoegde buitenlandse dienst een U1-formulier met de gegevens van deze tewerkstelling en bezorg dit aan de Belgische uitbetalingsinstelling.

Meer informatie op de site van de RVA of bij je bevoegde (buitenlandse) arbeidsbureau.

Bron:

http://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t122

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/unemployment-and-benefits/unemployment/index_nl.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/finding-job-abroad/transferring-unemployment-benefits/index_nl.htm