Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Asbestattest

Een nieuwe verplichting in Vlaanderen: het asbestattest

Vlamingen die in het buitenland vertoeven, hebben vaak nog een woning in België. Het is dan ook voor hen van belang om rekening te houden met nieuwe regels die er tot stand worden gebracht. En zo’n nieuwe maatregel is er onlangs gekomen voor zij die een woning hebben in Vlaanderen en die eventueel willen verkopen, nl. de verplichting om een “asbestattest” te hebben bij de verkoop van een woning. Wat betekent dit precies?

Wat is een asbestattest?

Met het asbestattest wil men aangeven of er al dan niet asbest aanwezig is in de woning die verkocht wordt. Het attest zal dus bepalen hoe “asbestveilig” de woning is. Daar asbest gevaarlijk is en het vroeger vaak werd gebruikt bij het bouwen van panden, kan het voor heel wat problemen zorgen. Door het attest wil men elke eigenaar van een pand laten weten welke gebruikte materialen in zijn woning over asbest beschikken en hoe hij kan optreden om zijn woning zo asbestveilig mogelijk te maken.

Opgelet
Het asbestattest doet geen uitspraak over of de woning in kwestie volledig asbestvrij is of niet. Het attest haalt alleen aan welke materialen in de woning asbest bevatten, hoe veilig dit asbest is en hoe het kan verwijderd of beheerd worden.

Wanneer moet men over het asbestattest beschikken?

Vanaf 23 november 2022 is in Vlaanderen een asbestattest noodzakelijk bij de verkoop van een woning (of enig ander pand) dat gebouwd werd vóór 2001. Sinds 2001 is asbest in België verboden, dus daarom dit jaartal. Zoals hierboven reeds werd vermeld, moet ook deze informatie inzake het asbest aan de koper meegedeeld worden en dit reeds bij het ondertekenen van het compromis. Later moet deze asbestinformatie ook opgenomen worden in de notariële akte.

Maar de verplichting tot het bezit van een asbestattest moet ruimer gezien worden, daar het attest verplicht is bij “overdrachten onder levenden”. Dit betekent dat men het asbestattest niet alleen moet hebben bij een verkoop, maar ook bij schenking, vruchtgebruik, enz. Het asbestattest is echter niet verplicht in geval het pand overgaat via een erfenis.

De geldigheidsduur van het asbestattest

Het asbestattest is normaal gezien geldig voor een termijn van 10 jaar. Is deze termijn voorbij, dan is het attest niet meer geldig. Ook indien er een recenter attest werd opgemaakt voor een welbepaalde woning, dan maakt dit attest alle andere asbestattesten automatisch ongeldig.

Wie kan een dergelijk asbestattest afleveren?

Dit asbestattest kan niet zomaar door om het even wie afgeleverd worden; alleen gecertifieerde asbestdeskundigen inventarisatie kunnen een geldig asbestattest afleveren. Deze deskundigen moeten hiertoe gecertifieerd zijn door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). Ze moeten een verplichte opleiding volgen en daarna slagen voor een examen. Om een dergelijke deskundige te vinden, kan men beroep doen op de notaris of op een vastgoedmakelaar.

Het is deze deskundige die de woning zal inspecteren en nagaan hoeveel asbest er aanwezig is. Hij zal ook nagaan welk risico de eventueel aanwezige asbeststoffen kunnen veroorzaken en hij kan ook adviseren om bepaalde materialen te verwijderen.

Opgelet
Deze deskundige mag geen zaken afbreken, wel kan hij monsters nemen om te laten onderzoeken in een laboratorium en hiertoe is het dan wel mogelijk dat hij kleine beschadigingen tot stand brengt.

Alle gegevens die de deskundige bijeen krijgt omtrent de te verkopen woning, zullen naar een specifieke digitale databank overgebracht worden. Daarna is het aan OVAM om op basis van al deze gegevens die de deskundige invoerde een asbestattest af te leveren. In dit attest zal OVAM bepalen hoe asbestveilig de woning is. OVAM kan hier eveneens advies geven over hoe het asbest kan verwijderd of beheerd worden.

Wat indien het compromis vóór 23/11 werd ondertekend?

Deze nieuwe regel is ingegaan op 23 november 2022, dus moeten alle onderhandse verkoopovereenkomsten die na deze datum ondertekend worden, een asbestattest bevatten. Werd het compromis ondertekend vóór deze datum, dan hoeft men niet over een asbestattest te beschikken en hoeft er dus ook niets hieromtrent in de notariële akte opgenomen te worden.

Auteur:
Solange Tastenoye