Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Verzekerd in coronatijden

Verzekerd in coronatijden

De impact van de coronacrisis laat zich voelen. Niets of niemand ontspringt de dans. Vroeg of laat komen ook verzekeringen ter sprake. En vervolgens ook het heersende idee erover: je hoopt dat je ze niet nodig hebt, maar als er iets gebeurt, ben je blij dat je ze hebt. Daartegenover staat dat een klant bij voorkeur enkel die verzekeringen afsluit, die hij 'zeker' nodig heeft. Maar net dat staat haaks op het basisprincipe van ver'zeker'en. Hoog tijd om het concept van verzekeringen onder de loep te nemen.

Wie investeert in een verzekering, dekt zich niet enkel in tegen een bepaald risico, maar investeert ook in gemoedsrust. Maar hoe ver reikt de bescherming? En waarop moet je als verzekerde letten? Niet het gemakkelijkste kluwen.

UIT VOORZORG

“Reisverzekering, bijstand of hospitalisatie, een verzekering is een instrument van voorzorg, niet van nazorg”, duidt Declercq: “Een verzekeraar is niet geneigd om alleen de op voorhand bekende of zeer waarschijnlijke risico’s over te nemen. Want zo werkt het principe van verzekeren niet. Ver‘zeker’en is het zeker maken van iets wat onzeker is. Er moet dus steeds een onzeker aspect zijn, dat je kan ver’zeker’en. Iets wat al (quasi) zeker is kan je niet meer ver’zeker’en. Verzekeren doe je dus vooraf, nog voor het probleem zich stelt, niet op het moment dat het zich effectief aandient. Opportunistisch claimgedrag wordt zo vermeden.”

“Dagelijks worden we geconfronteerd met mensen die het concept van verzekeringen niet goed begrijpen. Men heeft niet de neiging om zich voor onwaarschijnlijke risico’s te verzekeren, maar wel voor wat men aanvoelt als een waarschijnlijk risico. Zo zal iemand met kanker in de familie zich waarschijnlijk willen verzekeren in ziektekosten, terwijl iemand uit een kerngezonde familie dat minder nodig vindt. In het jargon heet dit ‘antiselectie’. Bijgevolg wordt bij wie in coronatijden nog snel een hospitalisatieverzekering wil afsluiten, corona één jaar uitgesloten. Dat is niet alleen wettelijk, maar ook logisch. Op dezelfde manier zal de verzekeraar een wachttijd inbouwen voor wie zwanger een hospitalisatieverzekering wil afsluiten. Want de zwangerschap is al aanwezig, en dus zeker.”

Info: Toelichting over antiselectie via expatinsurance.eu/ en/faqwikisurance

We spraken met Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, en Filip Declercq, oprichter van de mondiale gevolmachtigde onderschrijver Expat & Co. Ze klinken unisono met hun gouden raad: “Wie twijfelt of vragen heeft gelinkt aan het coronavirus, neemt best professioneel advies, waarbij de noden, wensen en mogelijkheden van de klant centraal moeten staan.”

HET KLUWEN VAN EEN POLIS

Als tussenpersoon weet Declercq dat een verzekeringsproduct voor de ene klant niet noodzakelijk de beste keuze is voor een andere klant. “De consument mag de makelaar zien als een vertrouwenspersoon die op neutrale wijze, met een correcte prijs-kwaliteitsverhouding, de juiste verzekeringen kiest uit dat kluwen.” “De ene makelaar is meer gespecialiseerd in polissen voor uitgeweken Belgen dan de andere. Op een aantal populaire bestemmingen zijn ook Belgische makelaars actief. Maar er zijn evengoed andere landen waar die opvang door mensen in je eigen taal afwezig is”, vult Robyns aan. Als consument is het niet altijd gemakkelijk te focussen op de vele artikels die een polis telt. Robyns stelt gerust: “Ik lees deze ook niet van a tot z lees. Wie langere tijd in het buitenland verblijft moet vooreerst aandacht hebben voor het geografische bereik. Spreken we over Europa, wat is dan de definitie die aan Europa wordt gegeven? Of spreken we over wereldwijd?” Een tweede aspect dat Robyns aanstipt, zijn de uitsluitingen. “En ten derde de bedragen, waarvoor de verzekering geldt. Bijna alle verzekeringen kennen een plafond en je moet inschatten hoe noemenswaardig dat is. Hou er rekening mee dat een plafond in Europa hoog kan lijken, maar dit bijvoorbeeld niet is naar Amerikaanse normen.”

Info: Belangrijke punten van een polis zijn samengevat in een Insurance Product Information Document (IPID)

“SOMMIGEN DENKEN DAT ZE ALTIJD EN OVERAL HET RECHT HEBBEN OP EEN VERZEKERING. ER WAS OOIT EEN KLANT DIE HET EEN ‘MENSENRECHT’’ NOEMDE. DAT IS HET DUS DUIDELIJK NIET. EEN VERZEKERING IS EEN CONTRACT, MET RECHTEN EN PLICHTEN VOOR BEIDE PARTIJEN.”

TRANSPARANTIE

Robyns benadrukt het belang van een vertrouwensrelatie in twee richtingen “Wees eerlijk tegenover jouw verzekeringsagent of makelaar. Zo vermijd je onaangename verrassingen. Duid correct jouw voornemen. Ga je voor langer dan zes maanden of definitief in het buitenland wonen, dan heeft dat gevolgen. Voor jouw verzekeringen, maar ook bijvoorbeeld voor de inschrijving van jouw voertuig. Je moet je voertuig in het land van bestemming inschrijven. En van zodra dat gebeurt, eindigt de (Belgische) verzekeringsovereenkomst van rechtswege.” Is er tijdens de looptijd van een verzekering sprake van een wezenlijke wijziging, dan is de verzekerde verplicht de verzekeraar ervan te verwittigen. Een verhuizing naar het buitenland is zo’n significante aanpassing, een geregelde businesstrip niet. De verzekeraar kan en mag de voorwaarden aanpassen in functie van deze wijziging. Dit hoeft echter niet noodzakelijk zo te zijn. Voor wie met een Belgische overlijdensverzekering in Portugal gaat wonen, hoeft dat niet onmiddellijk een verhoogd risico in te houden.” Maar je kan het best melden, voegt Filip Declercq toe, want sommige verzekeraars weigeren bijvoorbeeld landen buiten Europa. “Flexibiliteit heeft een prijs”, weet Robyns. “Het is niet vanzelfsprekend om in het buitenland onder dezelfde voorwaarden verzekerd te zijn als in België. Als het risico van aard verandert, kan de inschatting en analyse anders zijn. De polis dient hieraan aangepast te worden. Neem het voorbeeld van een hospitalisatieverzekering, die in België als aanvullend aanzien wordt op onze sociale zekerheid. Ben je echter zinnens om de rest van jouw dagen in Portugal door te brengen, dan val je onder lokale sociale zekerheid (behalve als je gepensioneerd bent). Jouw Belgische verzekering komt bijgevolg op losse schroeven te staan. Je correct informeren is belangrijk, dit kan zowel via een makelaar, die kan kiezen tussen verschillende maatschappijen, of een agent die verbonden is aan één maatschappij, of nog een bank of een verzekeraar die direct contact heeft met de klant”, besluit Robyns.

SITUATIEGEBONDEN

“Verzekeringen zijn situatiegebonden”, licht Robyns toe. “Een nieuwe gezinssituatie of een wijziging in leefomstandigheden heeft consequenties. Zeker een (tijdelijke) verhuizing naar het buitenland. Het spreekt voor zich dat jouw verzekeraar op de hoogte moet gebracht worden van jouw persoonlijke situatie.” Voor wie langere tijd in het buitenland verblijft, gaat Robyns er vanuit dat men verzekeringen lokaal regelt, wat logisch is, omdat zich daar het centrum van iemands leven bevindt. Emigranten zijn bijgevolg veelal onderhevig aan lokaal afgesloten polissen. “Bepaalde Belgische verzekeringen gelden sowieso ook voor een tijdelijke verplaatsing in het buitenland. Reisverzekeringen zijn er zelfs op toegespitst. Maar bij verplaatsingen van meer dan drie maanden, zal een maatschappij die dekking veelal niet langer verlenen tegen dezelfde voorwaarden. Wie dat overweegt, neemt dus best contact op met zijn maatschappij. Voor een kort buitenlands verblijf wordt aangenomen dat de verzekering in België is afgesloten”, zegt Robyns. We weten nu dat in het geval van een pandemie een verblijf ongewild langer kan uitvallen dan verwacht.

IMPACT CORONA

Robyns verwacht een impact van de wereldwijde crisis op de toekomstige polissen en contracten. “Verzekeraars zijn geen bookmakers. Het is wachten tot de markt stabiliseert om zicht te krijgen op de statistieken. Met het nieuwe coronavirus botsten we op een onvoorziene factor. Maar pandemieën zijn niet noodzakelijk uitgesloten. Een overlijdensverzekering geldt trouwens onverkort. Er staat nergens dat de levensverzekering geldt voor een hartinfarct maar niet voor een griep of een pandemie. Dat is meeverzekerd in de levensverzekering net zoals dat meeverzekerd is in de ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering.”

Andere verzekeringen, zoals de reisannulatieverzekering, sommen de omstandigheden op die aanleiding geven tot tussenkomst. Declercq: “Loop je echter vooruit op de feiten, dan heb je geen dekking. Als je zelf ziek valt dan komt de annuleringsverzekering tussen. Een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is soms onvoldoende om beroep te kunnen doen op een annulatieverzekering. Bepaalde nieuw af te sluiten contracten zullen misschien aangepast worden, in afwachting van de risicoanalyse.”

Auteur:
Koen Van der Schaeghe